< Terug

Hoe veilig is jouw organisatie? Doe de veiligheidscheck!

Blog veiligheid organisatie

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Ook op het gebied van bedrijfsveiligheid! Want hoe is de bedrijfshulpverlening bij jou op de werkvloer georganiseerd? Zijn alle plattegronden, protocollen en andere documenten nog up-to-date? Is de inhoud van de verbandkoffers nog compleet? Voer een gedegen veiligheidscheck uit binnen jouw organisatie, dan weet je zeker dat je met een gerust hart naar je werk kunt. Dus: wil jij veilig het nieuwe jaar inluiden op de werkvloer? Neem dan de adviezen uit dit blogartikel ter harte!

Leg de bedrijfshulpverlening onder de loep
Zolang de bedrijfshulpverlening binnen jouw organisatie op orde is, hoef je je nergens druk over te maken. Maar hoe weet je of dat inderdaad zo is? Daarom is het belangrijk om eerst helder inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken.
Hoe staat het er op dit moment eigenlijk voor met de veiligheid op je werk? Welke punten van aandacht zie je voorbijkomen? Waar is ruimte voor verbetering?
 
Bedrijfshulpverlening: dit zijn de belangrijkste zaken
Elke organisatie moet aan een aantal bedrijfshulpverleningsregels voldoen. Hieronder vind je de belangrijkste adviezen.

Is de RI&E nog up-to-date?
Als het goed is, is voor jouw organisatie de zogeheten RI&E (een risico-inventarisatie en -evaluatie) opgesteld. Dit bevat een risicoanalyse van het gebouw en is bedoeld om de kans op het ontstaan van ongevallen zoveel mogelijk te beperken. Check of alles in je RI&E nog voldoende actueel is.

Kloppen de huidige plattegronden nog steeds?
Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd zaken aan het gebouw zijn veranderd. Zijn er ruimtes of verdiepingen bijgebouwd? Zijn er nieuwe trappen of liften bij gekomen? Op basis van dergelijke veranderingen moet je natuurlijk ook de nodige aanpassingen in je risico-inventarisatie en -evaluatiedocument (RI&E) doorvoeren.

Hoe staat het ervoor met het bedrijfsnoodplan?
Zorg ervoor dat je organisatie goed is voorbereid op noodsituaties. Houd je RI&E aan als basis voor je bedrijfsnoodplan.

Is het ontruimingsplan in orde?
Heb je het huidige ontruimingsplan alweer even naast de meest up-to-date plattegronden van het gebouw gelegd? Vind je op de ontruimingsplattegrond direct de juiste vluchtwegen, verbandkoffers, EHBO-middelen, blusmiddelen en andere essentiële informatie terug? Hang de ontruimingsplattegronden op verschillende, goed zichtbare plekken in het gebouw op. Zo kan iedereen de ontruimingsplattegronden snel vinden en raadplegen. Wel zo fijn als er ineens iets gebeurt. Extra tip: geregeld ontruimingsoefeningen blijven uitvoeren is overigens nooit een slecht idee. Kijk ook naar de ontruimingsoefeningen die jullie de afgelopen tijd hebben gedaan, ontdekte je daar ruimte voor verbetering? Hebben de BHV’ers en EHBO’ers in jouw organisatie hun eigen kennis en praktijkervaring de afgelopen tijd nog een beetje bijgespijkerd?

Is de bezettingsgraad van je BHV-organisatie nog steeds op peil?
Heeft je organisatie genoeg mensen in dienst die in noodsituaties ook als BHV’er en EHBO’er kunnen optreden? Staan er altijd voldoende BHV’ers en EHBO’ers op de werkvloer voor wanneer het nodig is?

Hoe staat het ervoor met de rolverdeling binnen de bedrijfsnoodorganisatie?
Om het nog maar even extra specifiek te maken: wie is aangewezen als Hoofd BHV en wie neemt in noodgevallen de rol van Coördinator BHV op zich? Wie is de preventiemedewerker binnen jullie organisatie? Let op: je moet altijd ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben!

Wat is de staat van de huidige brandveiligheid?
Wat doe je als er ineens een brand ontstaat? Hoe snel kun je het gebouw ontruimen? Staan er dingen in de weg die een snelle ontruiming kunnen hinderen? Zijn er voldoende brandblussers en verbandkoffers in het gebouw aanwezig? Moet de voorraad niet eens een keertje opnieuw worden aangevuld? Stuk voor stuk vragen die je beantwoord wil hebben voordat er daadwerkelijk een keer brand uitbreekt. Zoek het uit en zet alle relevante informatie op een rijtje!

Is de interne alarmeringsprocedure nog steeds up-to-date?
En heeft een evaluatie van eventuele calamiteiten in het voorgaande jaar al plaatsgevonden? Kun je protocollen en processen optimaliseren om dergelijke incidenten in het vervolg te voorkomen of nog beter op te lossen?
 
Hoe bewaakt jouw organisatie de psychosociale veiligheid van haar werknemers?
Wie bewaakt de huisregels en zorgt ervoor dat zowel medewerkers als bezoekers deze goed naleven? Op welke manier wordt binnen jouw organisatie omgegaan met ongewenst gedrag? Hoe voorkomt je organisatie dat medewerkers het slachtoffer worden van agressief gedrag? Dergelijke psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer mag je niet onderschatten. Houd rekening met eventuele risico’s die werknemers op dit gebied lopen. Stel bovendien een protocol op om de kans op intimidatie en geweld zoveel mogelijk te reduceren. Daarmee zorg je er ook voor dat agressief gedrag jegens medewerkers op de juiste manier wordt aangepakt.
 
Heb je een VCA-certificaat (nodig)?
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Daarmee voorkom je een hoop ongevallen die veel voorkomen wanneer op de werkvloer risicovolle handelingen worden verricht. Wie aan de desbetreffende checklist voldoet, komt in aanmerking voor een VCA-certificaat.
 
Tot slot
Help jouw organisatie om bovenstaande richtlijnen goed na te leven. Wees niet bang om je medewerkers en leidinggevenden hier eveneens aan te herinneren. Want op die manier zorg jij ervoor dat de bedrijfshulpverlening optimaal georganiseerd is en jij en je collega’s elke dag veilig aan het werk kunnen!
 
Heb je deze richtlijnen doorgenomen, maar wil je er absoluut zeker van zijn dat je niets over het hoofd hebt gezien? Voer dan de uitgebreide veiligheidscheck uit. Die vind je hier.

Disclaimer
Van Heek Medical heeft dit blogartikel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid laten schrijven door externe deskundigen. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid staat Van Heek Medical er niet voor in dat de informatie volledig, juist en/of up-to-date is. De informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Van Heek Medical is niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor schade die voortvloeit uit en/of verband houdt met de informatie. Deze informatie is nimmer een vervanging voor medische zorg. Ieder mens is uniek. Aanpassingen in uw dieet dienen te allen tijde pas te geschieden na consultatie en in nauw overleg met de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Van Heek Medical niet.

Bron: BHV.nl

Gerelateerde blogposts