Van Heek draagt bij aan
duurzame zorg met
ondertekening van de
Green Deal duurzame zorg 3.0

Impact zorg op het milieu

De zorgsector heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) draagt de Nederlandse zorgsector bijvoorbeeld voor ongeveer 7% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

De zorgsector werkt aan verduurzaming om aan de klimaatdoelen te voldoen. Zo ook wij.
Dit omvat initiatieven zoals het verminderen van energieverbruik, het recyclen van materialen, het verminderen van afval en het implementeren van duurzame praktijken in zorginstellingen.

Green Team

It’s not easy beïng green, zong Kermit de kikker. Daarom hebben wij een Green Team
geformeerd. Bevlogen mensen met groene vingers en een groen hart, die met veel toewijding en zorg ons bedrijf vergroenen en verduurzamen.

GreenTeam van heek

Heb je een vraag aan ons Green Team? Stel ‘em gerust.

Green deal duurzame zorg

De Green Deal Duurzame Zorg is een cruciaal initiatief dat wij als organisatie volledig ondersteunen. Door deze overeenkomst te ondertekenen, verbinden we ons aan het verduurzamen van de zorgsector, wat essentieel is voor het welzijn van zowel patiënten als de planeet. We erkennen dat de gezondheidszorg een aanzienlijke impact heeft op het milieu, en daarom zetten we ons in voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

Onze handtekening onder de Green Deal is een belofte aan toekomstige generaties dat gezondheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Het is een stap voorwaarts naar een groenere toekomst en een getuigenis van onze toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondertekening Green Deal

Impact zorg op het milieu

We streven er naar om ons assortiment zoveel mogelijk te verduurzamen om zowel waarde als duurzame impact te creëren, door gebruik te maken van moderne technologie, innovaties en de vindingrijkheid van onze product designers. Dit doen we onder andere door: 

Verminderen van de hoeveelheid kunststof in onze verpakkingen, vulmateriaal en producten.​

Verduurzamen van ingangsmaterialen door vervangen van schadelijke grondstoffen door andere minder milieubelastende stoffen of hernieuwbare grondstoffen

Zoeken naar duurzamere
alternatieven voor producten
en verpakkingen.

Ons kompas voor duurzaamheid in de zorg

We werken vanuit de kernwaarden: samen
ondernemen om te winnen met trots en
plezier. Dit vormt samen met de richtlijnen
van de Green Deal Duurzame Zorg de basis
voor het Lange Termijn Waardecreatie programma, dat onderdeel is van het kompas voor onze organisatie.

Wat we al hebben gedaan

Het verduurzamen van de zorg is een lange weg, maar zoals de Chinese filosoof Lao Tzu duidende jaren geleden al eens zei: “Een reis van duizend mijl begint met één enkele stap.” Het ondertekenen van de Green Deal was een belangrijke stap op weg naar een duurzame toekomst, waarin zorg en natuur hand in hand met elkaar gaan. En we zitten niet stil. We houden van aanpakken (en laten er groen gras over groeien). Dit hebben we onder andere al gedaan.

LED verlichting in het magazijn

Ons magazijn is volledig voorzien van LED Verlichting

Kleinere verpakkingen Hekamed

Eerst paste er 28,000 doosjes in een container, nu 40.000. Minder verpakkingen, minder containers, minder CO2 uitstoot.

Optimalisatie van pallet volumes

We kopen dozen in met euro formaat voor een optimale belading van de pallets.

We recyclen 80% van onze verpakkingen

We recyclen 80% van onze verpakkingen die we uitsturen (ingangsdoos is uitgangsdoos, zonder extra transportdoos)

Sociaal maatschappelijk ondernemen

Sociaal maatschappelijk ondernemen dmv samenwerking met NLW

Zorg en natuur

We stellen een ambitieplan op, inclusief
CO2-footprint en de certificering voor de
CO2-prestatieladder. We onderzoeken
welke emissiestromen aanwezig zijn en op
welke manier deze data nu en in de
toekomst verzameld moeten worden.

Footprint_vrij-greendeal-vanheek

Duurzame inkoop van medische hulpmiddelen en disposables

Met de Milieuthermometer
zorg kunnen organisaties, die
duurzaamheid hoog in het
vaandel hebben staan, met
duidelijke criteria en
certificering een positieve
impact maken op het milieu
en tegelijkertijd hun
bedrijfsvoering verduurzamen.

Medailles duurzaamheid van heek

Wil je meer weten hoe we samen de zorg kunnen verbeteren?

de_DE